fbpx
JUST CLIMB
Girls Blooming Party

有關相片

簡介

Girls Blooming Party

用Girl Power突破自我界限!
會按大家不同程度分組,
V0-V1 / V2-V3 / V3-V5 / V4-V7
輕鬆自在,同程度相約嘅climbers一較高下。
絕對係一個提升技能,挑戰自己嘅機會!

人人都有份,立即BFF一齊競逐殊榮啦!

費用 Fee

$250

詳細資料

比賽日期:2/12/2022 (五)
比賽時間:1830-2300
比賽地點:JUST CLIMB 石門店 丨 沙田石門安平街 6號新貿中心地下4室

WhatsApp查詢 Enquiry

網上報名 Online Enrollment

成績 Results